Brukere

VELKOMMEN TIL BRiS
 
BRiS er et lavterskeltilbud til deg som er ungdom og voksen, kvinne og mann, og som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep. Velkommen er også dine pårørende. (Foreldre/ foresatte, familie, partner og nettverk). 
 
Ofte er det vanskelig å snakke om seksuelle overgrep. Her på BRiS vil du møte ansatte som har kunnskap og erfaring i nettopp det å snakke med unge og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi vil hjelpe deg til å finne egne ressurser, slik at du kan styre livet i den retning du selv ønsker.
 

VÅRE TILBUD:

Samtaler og aktiviteter er GRATIS
Du kan være anonym.
Ta med en venninne eller venn om du vil.
BRiS er politisk- og livssynsnøytral.

UTADRETTEDE TILBUD:

 
ANBEFALT LITTERATUR:
 
Klikk videre her