Å romme hele mennesket.

Å romme hele mennesket.

Kloke ord fra Anders Dovran, RVTS sør

 

RVTS Sør sitt bilde.