Grupper

Støttegruppe

BRiS har tilbud om grupper for ungdom og voksne. Det kan være fra 4-6 personer på hver gruppe. Menn og kvinner ikke på samme gruppe, unntak kan forekomme.
Rådgiverne samarbeider om å sette sammen gruppene, og når det er nok påmeldte vil en nye gruppe startes opp

Når ei gruppe er etablert, vil det ikke bli tatt inn nye gruppemedlemmer.
 

Kreativ gruppe

Har lyst til å utrykke og utvikle deg i en kreativ prosess sammen med andre, kan kanskje vår kunst- og utrykksterapigruppe være noe for deg.
Vi har oppstart av ny gruppe i januar, og den vil gå fram til april.
Gruppen møtes annenhver mandag fra klokka 12.00-14.30.
Ved behov opprettes to grupper.
 

Pårørendegruppe

Annenhver tirsdag mellom klokka 12.00-14.00
Dette er et tilbud hvor du kan møte andre pårørende i lignende situasjon. Målet med gruppa er å skape rom for refleksjon og deling av erfaringer, tips og råd. Gruppen ledes av en ansatt på BRiS.

 

Ta kontakt med BRiS dersom du ønsker mer informasjon om en gruppe, eller du ønsker å melde deg på.