Aktuelt

Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep

14.06.2017

Statistikken kartlegger aktiviteten ved sentrene. Målet er å analysere og gi informasjon om bruken og driften av sentrene over tid, og bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

Antallet anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt med 206,7 prosent siden 2013

14.06.2017

Mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, stiger antallet anmeldte seksuallovbrudd kraftig. Det viser ferske tall fra politiet. 

Rekordmange norske barn i overgrepsbase

12.06.2017

I løpet av første halvår i år ble 44 norske jenter og gutter registrert i Interpols database for identifiserte overgrepsofre. Tallet er rekordhøyt.

Barn som forgriper seg på barn

07.05.2017

Vi må gripe inn når vi får vite at et barn har begått et seksuelt overgrep mot et annet barn. Men hvordan?

Seksuelle overgrep mot barn

07.05.2017

Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser?

Skjerper kampen mot overgrep fra jukseruss

28.04.2017

Nesten halvparten av russevoldtektene utføres av personer som ikke selv er russ, viser en oversikt fra Kripos.

Kjernekar - holdningskampanje mot festrelaterte voldtekter

28.04.2017

Kripos er svært bekymret for antall voldtekter relatert til fest og rus og oppfordrer menn til å ta ansvar.

”Hvordan tenker du at jeg føler meg nå?”

28.04.2017

Jeg tror vi må overkommunisere at vi vil menneskene som vi skal hjelpe, det beste. Det er vårt ansvar som hjelpere å sørge for å skape det klimaet som gjør at barn og unge tør å uttrykke behov, til og med noen ganger på uforståelige måter.

Barneombudet samler landets helsetopper

28.04.2017

Det er på høy tid at helsesektoren kommer mer på banen i arbeidet mot vold mot barn. Med dette møtet ønsker vi å snu ord til handling, sier barneombud Anne Lindboe som selv er lege.

Traume-ABC for deg som jobber i kommunale tjenester, 8. og 9. mai 2017

28.04.2017

RVTS Øst inviterer til to-dagers kurs om miljøterapeutisk behandling av komplekse traumer 8. og 9. mai i auditoriet i Gullhaugveien 1-3 i Oslo.

Dette er stedene barn IKKE skal ha blåmerker uten at alarmklokkene bør ringe

14.03.2017

I over ti år har politioverbetjent og etterforskningsleder i Kripos, Kåre Svang, etterforsket de mest alvorlige voldssakene mot barn i Norge – blant annet den såkalte «Christoffer-saken» fra 2005.

Tekstene er helt forferdelige

10.03.2017

En av Norges bestselgende poeter går hardt ut mot russelåtprodusenter som satser på grove tekster.

Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk

10.03.2017

Med Europas terrorbilde og den stadig økende flyktningestrømmen vil antallet personer med psykiske traumer øke. Vår studie undersøker hvordan traumene også påvirker kroppen. Til nå har vi funnet uoppdagede fysiske sykdommer hos alle deltakerne.

Hva vet du om vold og overgrep?

03.03.2017

Jeg vil lære..