Aktuelt

Senskader etter overgrep – Kjenn at det er over

18.06.2018

Terapi handler ikke om å snakke om alt det vonde du har opplevd, men om å få hjelp til å kjenne at det er over, sier psykologspesialist Trine Anstorp.

Vil tiltale fotballdommer for nettovergrep mot 329 unge gutter

17.06.2018

Politiet vil tiltale en fotballdommer fra Østlandet for overgrep mot totalt 329 unge gutter via Internett.

dinutvei.no

14.06.2018

Nasjonal veiveiser ved vold og overgrep.

En film om selvkritikk.

11.06.2018

Alfred & Skyggen.

Hvorfor må Tore få løpe?

22.05.2018

Noen barn reagerer på stress og uro ved å løpe vekk når de synes verden blir for vanskelig. Hvorfor er det så viktig – og riktig – at vi som hjelpere, foreldre, fosterforeldre og voksne lar barnet løpe av sted, når vi egentlig ønsker at det skal bli?

Varmere systemer gjennom traumeforståelse

22.05.2018

Den dagen vi forstår at traumeforståelse – og det å lytte til dem det gjelder – er nøkkelen til å løse mange samfunnsspørsmål, vil vi spare mennesker for enorme lidelser og statsbudsjettet for tilsvarende summer, sier Inga Marte Thorkildsen.

Teaterforestilling - Hvis klær kunne fortelle

23.04.2018

Egal Teater, har i samarbeid med Siri Søftestad og Øivind Aschjem i reddesmå.no laget en teaterforestilling basert på historier fra personer utsatt for overgrep.

Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser

10.04.2018

Disse retningslinjene skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep. De er til for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din. Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» barnet. Det er barnevernet eller politiets oppgave.

Informasjonsfilm om samtaleterapi

21.03.2018

Ved NKVTS har vi fått laget en kort animasjonsfilm i fire deler, som skal forklare hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Vi tenker det i hovedsak er fastleger og andre som skal henvise pasienter til behandling, og psykologer og psykiatere i DPS, samt avtalespesialister, som kan vise filmene til sine pasienter i forkant av og underveis i behandling.

Kurs: Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold

14.03.2018

23. april 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Sommerleir 2018

14.03.2018

Hovedtema for årets sommerleir er "Tilstede i livet- her og nå". SMIOslo

Erfaringssamling selvhjelp i Ål 3 mai

14.03.2018

Velkommen til å dele og ta imot erfaringer av praktisk selvhjelpsarbeid.

#METOO kampanjen – hva har arbeidsgiver å lære av den?

21.02.2018

Det første en arbeidsgiver bør spørre seg er: Hvorfor har ikke ansatte varslet når de er blitt utsatt for seksuell trakassering?

Slakter manglende oppfølging av pedofile

21.02.2018

Barneovergripere bør ha meldeplikt, og politiet bør varsle nye partnere som har barn. Barnevoldsutvalget slakter risikovurderingen av pedofile.