Aktuelt

BARN MÅ VITE  – Informasjonsfilm om overgrep

26.10.2017

Seksuelle overgrep er eit av våre største samfunnsproblem og svært mange barn og unge er utsett. Mange barn ber på slike vonde hemmelegheiter utan å tørre å seie det til nokon. Når barnet ikkje forstår kva som skjer og ikkje har ord til å fortelje om det til nokon, kan overgrepa fortsette over lang tid. Det blir den einaste verkelegheita barnet kjenner til og konsekvensane er store for mange.

Klemmen på Oslo S

20.09.2017

Jeg tar bussen hjemmefra nesten hver dag. Jeg har lagt merke til at én av bussjåførene alltid venter med å kjøre ut fra bussholdeplassen til jeg har satt meg i setet mitt. Jeg er sikker på at han gjør det av omtanke, for da slipper jeg å snuble meg fram eller holde meg fast på veien til plassen min.

Barndommens råskap

24.08.2017

Hvor mye veide du da du debuterte seksuelt? Det kan avgjøre hvordan du har det som voksen.

De som godtok negative følelser hadde det bedre

24.08.2017

Hvis du har det litt kjipt eller er litt sur kan du like gjerne akseptere det, uten å bli sint på deg selv.

Å romme hele mennesket.

17.08.2017

Kloke ord fra Anders Dovran, RVTS sør

Kjærlighetsbegrepet og hjelpekunsten

17.08.2017

Hjelpekunst springer ut av menneskesyn, verdier, kunnskap, klokskap og erfaringer. Sann hjelpekunst kan med fordel ha kjærligheten som bærebjelke. Eller for å snu på det: Kjærlighetsbegrepet rommer sann hjelpekunst i all sin faglighet og menneskelighet.

Selvbeskyttelse og nærhet

06.08.2017

Det finnes livshemmende selvbeskyttelse, og det finnes livsfremmende selvbeskyttelse. Kunsten er å lære seg forskjellen.

Barnevoldsutvalget: – Et svik mot barna

22.06.2017

Det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget mener mange saker hvor barn har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt, kunne ha vært forhindret. – Disse barna er blitt sviktet av det offentlige, sier utvalgsleder Ann-Kristin Olsen.

IKKE LOV Å GJØRE KJÆRESTETING MED BARN

15.06.2017

- Dette er Norges Lover, og inne i denne boken står det at voksne ikke får lov til å være kjærester med barn. Det er faktisk like ulovlig som å rane en bank!
Dette sa Evelyn Røren, familievoldskoordinator ved politiet i Ålesund, i sin appell under JegErHer-lanseringen på rådhusplassen i Ålesund.

Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep

14.06.2017

Statistikken kartlegger aktiviteten ved sentrene. Målet er å analysere og gi informasjon om bruken og driften av sentrene over tid, og bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

Antallet anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt med 206,7 prosent siden 2013

14.06.2017

Mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, stiger antallet anmeldte seksuallovbrudd kraftig. Det viser ferske tall fra politiet. 

Rekordmange norske barn i overgrepsbase

12.06.2017

I løpet av første halvår i år ble 44 norske jenter og gutter registrert i Interpols database for identifiserte overgrepsofre. Tallet er rekordhøyt.

Barn som forgriper seg på barn

07.05.2017

Vi må gripe inn når vi får vite at et barn har begått et seksuelt overgrep mot et annet barn. Men hvordan?

Seksuelle overgrep mot barn

07.05.2017

Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser?