Anbefalte bøker

Anbefalte bøker


Her finner du tips til litteratur.
De fleste av de anbefalte bøkene kan brukere låne på BRiS.
 

 


 

emma-sier-nei!-bilde-"Emma sier NEI!"

Marie Bosson Rydell og Eva-Marie Wadman, Forlagshuset i Vestfold / Liv forlag, 2017

Emma sier NEI! Er en bok som bygger på en virkelig 3-årings historie, og henvender seg til alle barn. Målet er å på en enkel og selvfølgelig måte lære barnet til å si ifra dersom noen utsetter dem for krekende eller uønskede handlinger. Barna skal vite at de har rett til å si nei, at de ikke trenger å akseptere at noen beveger seg innenfor deres intimsone. Boken er tenkt som et forebyggende redskap som skal forhindre at små barn blir utsatt for overgrep. I tillegg følger det med en informavtiv del for voksne, integrert i boken.


 

"Arv og Miljø"  

Vigdis Hjort, Cappelen Damm, 2017

Vinner av Bokhandlerprisen 2016. "At ingen av dere på noe tidspunkt har spurt meg om min historie, har jeg opplevd og opplever jeg som en stor sorg.." Det er Bergljot, den eldste datteren i familien, som formulerer seg slik i en mail til sine søstre, etter at det har pågått en heftig diskusjon om forskudd på arv. Kjernen i arveoppgjøret er fordelingen av to sommerhytter som ligger ved siden av hverandre på Hvaler i Østfold. Et barndomssted, som alle har et forhold til. To døtre har tatt seg av stedet og foreldrene i mange år. De skal arve hyttene. Men så er det altså to barn til, som delvis har brutt med familien. Hvorfor melder de seg nå på i arvetvisten? Under samtalen om arv løper en annen beretning, som setter voldsomme krefter i sving. Bergljot erfarer at det skal mot til for å uttrykke sin versjon av familiehistorien. Men bare gjennom å ta sine egne opplevelser på alvor og å prøve å sette ord på dem, er det mulig å komme videre. 


 

"Jeg vet at man kan bli helt glad igjen" Min historie

Eli Rygg, J.M. Stenersen forlag 2015

Eli Rygg, 15 år: En mer enn vanlig forvirret tenåring. Skadet av overgrep, merket av morens død et år tidligere. Hun sykler hvileløst

rundt i nabolaget, klenger på venninnene sine, fester i helgene. Hun har en alt for stor kropp, i alt for tynne klær. 
Eli Rygg, 30 år: «Hele Norges Portvei-Eli» er alltid blid, sier alltid ja - men det henger ikke sammen med kaoset hun føler på innsiden. 
Eli Rygg, nå: En trygg og sikker sekstiåring, som har funnet sin plass i verden. 
Hvordan kom hun dit? 
I denne boken forteller Eli Rygg åpenhjertig om sårene livet har påført henne, og om hvordan hun har klart å bygge seg opp. Systematisk

arbeid med både kroppen og sinnet har gitt resultater. La deg inspirere av hennes metoder - og lær, gjennom hennes øyne, å se det lille

barnet som trenger din hjelp.1eli_rygg_jeg_er_meg_min_meg"Jeg er meg! Min meg"

Eli Rygg, Margrete Wiede Aasland og Glenn Halvor Morka

Gjennom boka og samtalene rundt de ulike temaene ønsker vi å bidra til at barn kan få et godt og bevisst forhold til kroppen sin.
Vi ønsker at barn skal få hjelp til å tørre å si fra til voksne når de opplever ting som for eksempel kan være vondt, ekkelt eller rart.
Boka skal også bidra til å gjøre barn og voksne bevisst på forskjellen mellom gode og vonde hemmeligheter. Og vi vil at voksne
skal tørre, ville og ta seg tid til å høre etter hva barnet forteller til oss. Boka gir den voksne økt kunnskap om å se de barna som
må bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er bekymret for om barn
opplever ting det ikke bør oppleve. Jeg er meg! Min meg! passer i samtaler med barn fra ca. 4 til 8 år. Boka er utviklet med midler
fra Stine Sofies Stiftelse.


 

hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-"Hvordan krenkede barn blir syke voksne"

Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss, Universitetsforlaget 2015

Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Sagt på en annen måte handler den om samspillet mellom
tre fenomener: kropp, erfaring og mening. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker
som er blitt syke av krenkelser. Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten
at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere
til å forstå hvilke følger erfaringene har fått.


 

”Hjelpe meg!”

Grete Kvalheim, Hjertevig Forlag 2011

Dette er en bok som setter søkelyset på voldtekt og seksuelle overgrep. Den som har vært utsatt for voldtekt kan finne hjelp, trøst, gjenkjennelse, veiledning,
informasjon og opplysning i denne boken. Boken vil kunne hjelpe både den som rammes, venner, pårørende, skoleelever, studenter og samtlige fagmiljøer til
en bedre forståelse for den utsattes mange reaksjoner. Boken gir også informasjon om hvordan vi på et tverrfaglig nivå kan bidra til at den rammede får livet og
fargene tilbake.


 

"Jeg sa ikke kom inn”

Eli Rygg, Gyldendal Norske Forlag, Slovakia 2006

En bok om et vondt og vanskelig tema. Forfatteren tør å fortelle åpent og likefrem om dette. Hun forteller Marias historie med varme og håp, og viser at det er
mulig å få et godt liv igjen.


 

" Jennys mamma"

 Mette Werner, Tanum Forlag 2013

Året er 1959. Med mannen på sjøen strever Marta for å holde mahognien blank og barnet sitt helt og rent, men bak hennes stivede gardiner foregår
det noe som ingen må få vite om. Noe som skal kaste lange skygger innover Jennys liv. Fra Jennys dagbok: Herregud, jeg HATER mamma! Har egentlig
ikke skjønt det før i dag. Hos Nina. Da jeg lå på sofaen med beina i været og skulle puste. Strevde med å få korsryggen ned i madrassen og pusten forbi
halsgropa i det minste. Men det er bare så stramt. Hele brystkassa snørt sammen som med reimer. Tørr ikke å være i kroppen. Vet ikke hvorfor. Vil bare vekk.
Hjelp! Jeg blir kvalt. Panikken i armene. Beina som dirrer stivt i lufta, og så plutselig er det noe som gir etter.


 

”Det var ikke din skyld – en bok til incestutsatte”


Monica Bakke, Forlaget norske bøker 2006

Denne boka tar de incesttsattes virkelighet på alvor og har forslag til løsninger på noen av de områdene i livet der mange sliter. En bok til selvhjelp.
 


 

"Gulldronning, perledronning”


Margaret Skjelbred, Tiden Norsk Forlag, Trondheim 200

En roman som varsomt avdekker en sterk historie om et forsømt barns tilbaketrekking fra verden og en voksens evne til å dra barnet ut igjen.
 


 

”Pass deg, Line!”

 Marit Hoem Kvam, Sunking Studio, Trondheim 200

Line er er 20 år, jobber på en arbeidsplass for funksjonshemmede og greier det meste selv. En dag møter hun Pelle på kjøpesenteret. Han flørter
med henne og kjører henne hjem. Line blir smigret av at en voksen mann er interessert i henne. Etter hvert prøver Pelle å voldta henne, men
heldigvis kommer Lines bror tilfeldigvis innom og jager Pelle på dør.”Det begynte med voldtekt – Å leve etter overgrepet”

Grete Kvalheim, Cappelens Forlag A/S, Oslo 1999

En sommerkveld haiket Grete med en fremmed mann. Han slo og voldtok henne, og etterlot henne i veikanten. Dette var begynnelsen på en
lang kamp for troverdighet, rettferdighet og ikke minst en kamp for å overleve alle ettervirkningene overgrepet hadde. Det var også en kamp
for å finne noen å snakke med, noen som forsto. Forfatteren gir et ærlig og nøkternt bilde av de fysiske og psykiske problemer et voldtektsoffer
gjennomlever. Grete fant til slutt hjelp og støtte gjennom samtalegrupper.


 

”Renselsen”

Jan A. Haug, Embla Forlag AS, Steinkjer 2005

Anna blir morløs i en alder av tre år. Livet blir hardt for minstejenta på en husmannsplass på Stiklestad på 1920 – tallet. Gjennom skildringen
av Anna og familien hennes ønsker forfatteren å ta opp et spørsmål mange stiller seg: Hvordan kan et menneske som opplever ekstreme
påkjenninger, overleve og så gå videre i livet som en hel person? Renselsen er en fortelling bygget over virkelige hendelser og viser hva en
familie utrettet med omsorg og kjærlighet for hverandre.