Temadag

Temadagen tors 9. mars 2017 er dessverre avlyst pga av for få påmeldte.

Er´e mulig?
Temadag om: Vold og seksuelle overgrep mot menn.


 

Temadag 14. april 2016

 temadag-160415-3

Deltakerne på temadagen 2016, som hadde fokus på overgrep mot funksjonshemmede og flyktninger, fikk påfyll fra gode foredragsholdere. Møtet med moren til en funksjonshemmet jente utsatt for overgrep, gjorde et sterkt inntrykk.

Presentasjonene blir lagt ut dersom vi får de tilsendt fra foredragsholderene.

Presentasjonene kan være redigert av foredragsholderene:

  • Velkommen ved Torunn Wister, daglig leder BRiS
  • Kulturinnslag
  • Hvordan komme gjennom kulturelle barrierer? Inger Lise Andersen
  • Møte med en påørende. Se film laget av Redd Barna her
  • Funksjonshemninger i forhold til seksuelle overgrep Bernt Barstad her

temadag-160415-5