BARN MÅ VITE  – Informasjonsfilm om overgrep

BARN MÅ VITE  – Informasjonsfilm om overgrep

Seksuelle overgrep er eit av våre største samfunnsproblem og svært mange barn og unge er utsett. Mange barn ber på slike vonde hemmelegheiter utan å tørre å seie det til nokon. Når barnet ikkje forstår kva som skjer og ikkje har ord til å fortelje om det til nokon, kan overgrepa fortsette over lang tid. Det blir den einaste verkelegheita barnet kjenner til og konsekvensane er store for mange.