Andre sentre

Alle fylker har i dag minst et senter mot incest og seksuelle overgrep, og på landsbasis er det totalt 22 senter. 18 av disse sentrene er medlem i FMSO. Fellesskap mot seksuelle overgrep.
 

Sentrene har forskjellige navn og forkortelser. De vanligste forkortelsene er:

  • SMSO = Støttesenter mot seksuelle overgrep
  • SMISO = Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
  • SSMM = Senter for seksuelt misbrukte menn

Senter i kursiv er ikke medlem av FMSO
 

 Akershus Ås  Krise- og incestsenteret i Follo
 Aust-Agder Tvedestrand Lundevann krise- og omsorgssenter
 Buskerud Drammen BRiS- Buskerudregionens kompetanse og støttesenter mot seksuelle overgrep

 Finnmark

 


Alta  Alta krise- og incestsenter
Karasjok Samisk krise- og incestsenter Tlf: 78 46 70 88 E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no
Kirkenes Norasenteret IKS -Senteret mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Hedmark

 

Hamar SMISO Hamar
Elverum SMISO Elverum
 Hordaland Bergen SMIH Hordaland
 Møre- og Romsdal Molde SMISO Molde
 Nordland Mosjøen SMISO Nordland
 Nord Trøndelag Levanger SMISO Nord-Trøndelag
 Oppland Gjøvik SMISO Oppland

 Oslo

Oslo - SSMM, Senter for seksuelt misbrukte menn 
Oslo - SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo
Oslo - DIXI ressurssenter mot voldtekt

 Rogaland Sandnes SMSO Rogaland
 Sogn- og   Fjordane Førde SMISO Sogn og Fjordane
 Sør Trøndelag Trondheim SMISO Sør-Trøndelag
 Telemark Skien Senter mot seksuelle overgrep Telemark
 Troms Tromsø SMISO Troms
 Vest Agder Kristiansand Agder SMSO
 Vestfold Tønsberg Incestsenteret i Vestfold
 Østfold Fredrikstad Krise- og incestsenteret i Fredrikstad