Foto

Naturen er en inspirasjonskilde for mange. Det er godt å bevege seg, kjenne frisk luft i lungene og tar en med fotoapparetet kan en fange "øyeblikket". Med fotoapparetet kan den enkelte sette ord på følelser.

Vi ønsker nye/flere bilder på denne siden. Har du et bilde du ønsker skal legges på nettsida? Har du en fotoserie, lager vi en egen side, med link fra denne siden :-) Ta kontakt med BRiS og spør etter Frøydis
Bruker/BRiS har opphavrett @ til bildene.


Brukket stamme                                                     BRiS©Kvinne 40 år

Hudløs....                                                                  BRiS©Kvinne 40 år
 
                                                                                                 BRiS©
 
...dette er også meg, med pynt...                                         BRiS©