Overgrepsmottak

MOTTAK - ØSTLANDET
 

Akershus
Legevakten i Asker og Bærum, overgrepsmottaket 
Postboks 83, 1309 Rud 
Tlf: 67 52 20 20

Drammen     
Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS 
Dronningsgata 28, 3019 Drammen 
Tlf: 32 26 90 00
 
Elverum     
Elverum sykehus, Gyn.avd., overgrepsmottak 
2418 Elverum 
Tlf: 06200
      
Fredrikstad     
Overgrepsmottak i Østfold 
Fredrikstad & Hvaler legevakt, Kongensgt. 4B, 1606 Fredrikstad 
Tlf: 69 36 78 70
 
Gjøvik     
Gjøvik IK legevakt, overgrepsmottaket 
Kyrre Greppsgt. 11, 2819 Gjøvik 
Tlf: 61 13 70 00 
 
Oslo     
Mottak voldtekt/seksuelle overgrep 
Oslo kommune Legevakten, Storgt. 40, 0182 Oslo 
Tlf: 23 48 70 90

Romerike og Follo
Overgrepsmottaket, Oslo kommune, Legevakten har nå overtatt ansvaret
for personer utsatt for seksuelle overgrep fra Romerike, Rømskog og
Follo (unntatt Vestby). Personer fra disse kommunene har samme tilbud
som Oslos befolkning.
Oslo kommune Legevakten, Storgt. 40, 0182 Oslo 
Tlf: 23 48 70 90

Vestfold
SO-mottaket i Vestfold 
Ta kontakt med legevakten:

  • Sandefjord tlf 334 56 700
  • Horten 330 87 000
  • Tønsberg  tlf 333 16 350
  • Larvik tlf 331 85 800


MOTTAK - SØRLANDET
 

Arendal
Voldtektsmottaket ved legevakten i Arendal
Tlf: 815 32 999 
Adresse:    Serviceboks 605, 4809 Arendal 
      
Kristiansand     
Mottak for volds- og overgrepsutsatte i Kristiansand 
Egveien 102, 4615 Kristiansand
Tlf: 38 07 69 00 / 38 07 69 15
 
Skien     
Overgrepsmottaket i Telemark 
Skien IK legevakt, Ulefossv. 55, 3710 Skien 
Tlf: 35 00 25 00 

 

MOTTAK - VESTLANDET
 

Bergen
Bergen Legevakt - Voldtektsmottaket 
Tlf: 55 56 87 00 

Sunnfjord og Ytre Sogn
Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt
116 117 AMK

Førde
Overgrepsmottak for Sogn og Fjordane
Førde Sental Sykehus, 6801 Førde 
Tlf: 57 83 90 00
      
Haugesund
Voldtektsmottaket Helse Fonna
Postboks 2160
Tlf: 52 73 20 00
      
Kristiansund
Nordmøre Voldtektsmottak
Kristiansund Sykehus, H. Døhlensgt. 1, 6508 Kristiansund 
Tlf: 71 12 13 60
 
Molde     
Overgrepsmottaket i Molde 
Molde Sjukehus, Parkv. 81, 6412 Molde 
Tlf: 71 25 33 33 
      
Stavanger     
Voldtektsmottaket i Stavanger/Sør Rogaland
Stavanger Legevakt, Arm. Hansensvei 30, 4011 Stavanger 
Tlf: 51 51 02 02 / 90  24  02 00  
 
Ålesund     
Overgrepsmottaket i Ålesund 
Ålesund IK Legevakt, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund 
Tlf: 70 14 31 13

 

MOTTAK - TRØNDELAG
 

Levanger
Overgrepsmottaket i Levanger
Innherred IK legevakt/Sykehuset i Levanger, gyn. avd., Postboks 130, 7601 Levanger
Tlf: 74 05 25 00
      
Trondheim
Overgrepsenheten ved kvinne- barnsenteret, St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17, 7004 Trondheim
Tlf: 72 57 12 12
 

MOTTAK - NORD NORGE
 

Bodø
Overgrepsmottaket i Salten
Bodø legevakt, Plassmyrv. 13, 8008 Bodø
Tlf: 75 55 70 00
      
Hammerfest
Hammerfest overgrepsmottak
Hammerfest legevakt, Sykehusv. 35, 9600 Hammerfest
Tlf: 78 41 20 00
      
Harstad 
Harstad IK legevakt - overgrepsmottaket 
St Olavsgt 70, 9480 Harstad 
Tlf: 77 06 30 00/77 01 53 70     

Tromsø
Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø
Postboks 32, 9038 Tromsø
Tlf: 77 62 80 00