En omplasseringkatt ved navn Linus

En omplasseringkatt ved navn Linus

En fortelling om en redd katt med overføringsverdi til redde mennesker. Tillit bygges ved at erfaringene man har fått gjennom dårlige opplevelser gradvis byttes ut med god erfaringer.

http://rvtssor.no/aktuelt/163/en-omplasseringkatt-ved-navn-linus/

Det eneste riktige er å gi han all den tiden har trenger og å hver dag vise at vi ikke vil han vondt. Hver dag må vi snakke med kosestemme, sette fram mat og vann og nærme oss forsiktig, forsiktig.