Bekymringsmelding

Meldeplikt.

tre-menn

Lov om barneverntjenester § 6-4

 Offentlige myndigheter skal av EGET TILTAK, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste, NÅR DET ER GRUNN TIL Å TRO at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.


Ved behov for å ta kontakt med hjelpeapparatet, -  gjør notater. Husk dato og tid for observasjonene.  

  • hva utløser bekymring?
  • vær konkret
  • referer til episoder; tid/sted
  • evt avvik fra normalatferd
  • bekymring ift foresatte
  • hva er gjort? (evt tidligere henvendelser)
  • hvor lenge har instansen/du kjent barnet/fam?Forsatte skal informeres om bekymringsmelding sendes. 

UNNTAK  
Ved mistanke om overgrep/vold  av foresatte varslesBarneverntjenesten direkte.