Undervisning/foredrag

 

BRiS ønsker å øke kunnskapen som allerede er ute i fagfeltet i dag. Av erfaring vet vi at det kan være vanskelig å komme incestutsatte i møte, og vi håper å kunne være et
supplement til dagens allerede eksisterende tilbud.

Vi i BRiS bistår gjerne med:

 • Informasjon pr. telefon eller møter
 • Rådgivning for lærere, helsepersonell m.fl.
 • Samarbeid om felles brukere
 • Veiledning av for eksempel uteteam, helsesøstre, pedagogisk personell, barnevern m fl
 • Formidling av kunnskap og erfaringer til samarbeidspartnere
 • Tilbud om kurs og konferanser
 • Informasjon til fagfolk og innbyggere i hele regionen

Hvis det er andre ønsker eller behov om bistand fra BRiS så ta kontakt, og vi vil forsøke å komme deres ønsker i møte!

 

Vårt undervisningsopplegg til elever i videregående skole: "Hvor går grensen?"

Seksuelle overgrep har vært og er fremdeles et tabubelagt område, det er derfor viktig å ha kunnskap om temaet. Vårt mål er at ”Hvor går grensen?” skal virke forebyggende, være med på å gi utsatte ”et ansikt”, samt å gi de unge og profesjonelle et verktøy i hvordan hver eneste menneske kan handle dersom en venn eller venninne, en elev, noen i familien eller noen nær er blitt utsatt for et overgrep.

Kunnskap om seksuelle overgrep er svært viktig for å kunne takle møtet med overgrepsutsatte på en god måte. På bakgrunn av statistikk, vet vi at det finnes elever som har vært utsatt for overgrep på alle skoler. ”Hvor går grensen?” vil gi disse elevene informasjon om hvordan de kan ta kontakt med BRiS. På BRiS vil de få bistand og oppfølging. Fremtidsutsiktene til en som har vært utsatt for et overgrep og mottar hjelp, vil bli betydelig bedre enn om traumet er ubearbeidet. – Unge som har atferd som krenker grenser hos andre vil forhåpentligvis bli oppmerksomme på dette og de vil få mulighet til å endre atferden.


p5250534.jpg

”Hvor går grensen” er tredelt:. 
 1. En powerpointpresentasjon med navn ”Hvor går grensen? 
 2. Heftet ”Si det til noen…- det er ikke din skyld” brukes som en del av undervisningsopplegget. 
 3. Filmen "Du skal være takknemlig!" tar opp temaet overgrep i form av incest, makt forholdene, avmakt, nettverk og  mer..
   
Vi deltar også på temadager for russen les om samarbeid med Santitesforeningene i Lier her , møte med avgangselevene på Kongsberg her
BRiS har også deltatt med stand på helsedag på Eiker videregående skole , les mer her

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med BRiS.