Undervisning/foredrag

BRiS ønsker å bidra til å øke kunnskapen om seksuelle overgrep og de ettervirkningene de kan skape. Vi ønsker også å være et supplement til dagens allerede eksisterende tilbud.

Vi bistår gjerne med:

  • Informasjon pr. telefon eller møter
  • Rådgivning for lærere,  ansattgrupper, helsepersonell m.fl.
  • Samarbeid om felles brukere
  • Veiledning av for eksempel uteteam, helsesøstre, pedagogisk personell, barnevern m fl
  • Formidling av kunnskap og erfaringer til samarbeidspartnere
  • Tilbud om kurs og konferanser
  • Informasjon til fagfolk og innbyggere i hele regionen
  • Møte elever/ klasser, se mer informasjon under.
Hvis det er andre ønsker eller behov om bistand fra BRiS så ta kontakt, og vi vil forsøke å komme deres ønsker i møte.
 

"Hvor går grensen?".  Vårt undervisningsopplegg til elever i ungdomsskolen og videregående skole, samt introduksjonsklasser for fremmedspråklige.

Undervisningsopplegget "Du kan snakke med meg"  som BRiS har laget for barnehage og småskole. Opplegget er gratis og kan lastes ned fra sidene til våre.Vi kommer gjerne på fagdager for å informere de ansatte om undervisningsopplegget.Hvor går grensen?

- 9. og 10. trinn. 90 min.
- Introduksjonsklasser 90 min.
- Eget opplegg for vg.elever 90 min
- Russ, kort info, samt utdeling av boxere og hipstere med teksten "Jeg tar ansvar".
- For ansattgrupper. 

Seksuelle overgrep har vært og er fremdeles et tabubelagt område, det er derfor viktig å ha kunnskap om temaet. Vårt mål er at ”Hvor går grensen?” skal virke forebyggende, være med på å gi utsatte ”et ansikt”, samt å gi de unge og profesjonelle et verktøy i hvordan hver eneste menneske kan handle dersom en venn eller venninne, en elev, noen i familien eller noen nær er blitt utsatt for et overgrep.

Kunnskap om seksuelle overgrep er svært viktig for å kunne takle møtet med overgrepsutsatte på en god måte. På bakgrunn av statistikk, vet vi at det finnes elever som har vært utsatt for overgrep på alle skoler. ”Hvor går grensen?” vil gi disse elevene informasjon om hvordan de kan ta kontakt med BRiS. På BRiS vil de få bistand og oppfølging. Fremtidsutsiktene til en som har vært utsatt for et overgrep og mottar hjelp, vil bli betydelig bedre enn om traumet er ubearbeidet. – Unge som har atferd som krenker grenser hos andre vil forhåpentligvis bli oppmerksomme på dette og de vil få mulighet til å endre atferden.

 

Les om møte med avgangselevene på Kongsberg her

BRiS har også deltatt med stand på helsedag på Eiker videregående skole , les mer her

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med BRiS.