Mistanke om overgrep?

Hva gjør man ved mistanke?
Hvis du er mistenksom for at et barn blir misbrukt eller mishandlet, tro på hva magefølelsen sier. En slik mistanke er nok til å melde fra til barnevern eller politi. Du trenger ikke å bevise at overgrep eller omsorgssvikt skjer

Vær oppmerksom på uforklarlige skader.
Uforklarlige skader på barn eller lite troverdige forklaringer på hvorfor barnet er skadet. 

Forandring i atferd.
Overgrep kan føre til mange forandringer i barns atferd. Det kan være å isolere seg, trekke seg tilbake eller aggressivitet.gutt-knust-hjerte

Barns redsel for å gå hjem.
Hvis et barn er utsatt for fysiske eller seksuelle overgrep, kan barnet vise vegring for å forlate skolen eller gå til steder hvor overgriper befinner seg.
 
Når barn viser kunnskaper om seksualitet.
Hvis et barn er utsatt for seksuelle overgrep, vil hun eller han kunne vise en overdreven seksuell atferd, eller bruke konkrete ord og uttrykk som ikke harmonerer med barnets alder og kunnskapsnivå.

Vær oppmerksom på vekttap.
Det kan være at barnet er utsatt for seksuelle overgrep eller mishandling hvis det av uforklarlige årsaker går ned i vekt.


Mister interesse for skole. 
Når barn dropper ut av skolen skal man være oppmerksom på at det kan være misbruk og overgrep som ligger bak.


Når barn stjeler eller ber om mat. 
Oppdager man at et barn ikke får nok å spise hjemme, så kan dette være en god indikasjon på omsorgsvikt. Barnet vil da prøve å skaffe seg mat på andre måter.
 
Dårlig personlig hygiene. 
Små barn som ikke blir tatt vare på hjemme kan være ustelt og skitne eller ikke ha klær som er tilpasset været.
Dårlige skole prestasjoner. Overgrep kan påvirke barns liv på en slik måte at det synes ved at skoleprestasjonene er eller blir stadig dårligere.
 
*Hentet fra FMSO