Samarbeidspartnere/fagpersoner

BRiS ønsker å bidra til å øke kunnskapen som allerede finnes i fagfeltene i dag. Vi håper å kunne være et godt supplement til dagens allerede eksisterende tilbud.

BRiS har kontakt med brukere i hele regionen, og vi har tro på at et samarbeid mellom forskjellige instanser kan bidra til et helhetlig tilbud til de utsatte

Fagpersoner les mer her

 
 
kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller nylig voldtekt. Der får du behandling, oppfølging og informasjon
 
  
    32 26 90 00
tar imot telefoner fra folk som sliter og trenger noen å prate med i vanskelige situasjoner. De snakker med mange som utsetter seg selv for selvskading, har selvmordstanker eller er i veldig psykisk ubalanse. Pårørende får også god hjelp. Dronninggata 28, 3004 Drammen. Buskerud.
 
 
    32 86 21 00
kan varsles ved alvorlige overgrep. Legevakta gjør også det ut ifra behov.
 
    
       02800
 
Døgnåpen telefon for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep, den betjenes fra Incestsenteret i Vestfold.
 
 
      800 57 000
Krisesenterne har overnattingstilbud for dem som har vært utsatt for vold. Er et akuttilbud og man kan ta direkte kontakt. De har også Dixi, et samtale- og gruppetilbud for voldtatte.
  
     

     32830346
                          
     32170690
 
har døgnåpen telefon for alle som har kommet i en krise.
 
  
     815 33 300
 
har også en mye benyttet hjelpetelefon for de som sliter psykisk.
 
 
      810 30 030
 
for barn og unge
alarm@116111.no
 
 
 
         116 111

 

 
For deg som er ung og elev /student kan du alltid snakke med med helsesøster eller sosialrådgiver på din skole/studiested.