Undervisningsopplegget - Du kan snakke med meg

Undervisningsopplegget  -   Du kan snakke med meg

BRiS har gleden av å presentere vårt helt nye undervisningsopplegg for barnetrinnet. "Du kan snakke med meg". Opplegget har tre hovedemner: omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Undervisningsopplegget "Du kan snakke med meg" består av tre deler (inker finner du i nederst på siden):
 

  • Undervisningsopplegget
  • Tilleggsheftet med info til læreren
  • Bildene, som du kan linke til og få opp i stort format på smartboard

Undervisningsopplegget gir konkrete forslag til hva lærer kan snakke om, oppgaver som kan gjøres, bøker og filmer. Opplegget tilpasses i språk, tilnærming og oppgaver den enkelte klasse og trinn. 
Tilleggsheftet vil gi deg som lærer informasjon, slik at du opplever at du trygt kan ta opp temaene omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep i klassen. 
Bildene er en viktig del av opplegget. Bruk tid til å SE og REFLEKTERE.  Husk at hvert barn kan forstå bildene på sin egen måte. Ingen måte er feil.

 

TID er viktig for at barn skal bli så trygge på oss voksne at de forteller om de vonde hemmelighetene sine. Det er viktig at vi lytter på det barna prøver å fortelle oss, - at barnet er alene med læreren, at vi ikke stopper barnets fortelling og at barnet får tid nok til å fortelle. Barn som har vært utsatt for et overgrep, fysisk, psykisk eller seksuelt har lært at de ikke kan stole på voksne. En av hovedoppgavene våre er derfor å forstå at det kan ta lang tid før barnet har etablet den TILLITEN som er nødvendig for at de forteller. For å fortelle trenger de også ORD de kan bruke. Barna trenger TID, TILLIT og ORD og en voksen som lytter.

 

Det vi voksne skal formidle til barn er :"DU KAN SNAKKE MED MEG"

......................

Undervisningsopplegget: "Du kan snakke med meg"

Informasjon til læreren finnes i Tilleggsheftet - "Du kan snakke med meg"

Bildet: Hemmeligheter
Bildet: Berøringer
Bildet: Sommerfuglen

Sommerfuglen omtales ikke mye i opplegget. Men er et fantastisk symbol på å utvikle seg fra en larve, puppe og til en sommerfugl. Les gjerne: Jeg sa, ikke kom inn. av Eli Rygg.

BRiS presenterer veldig gjerne "Du kan snakke med meg" på din skole, - for personalgruppa. Ta kontakt med oss bris@drmk.no Undervisningsopplegget er gratis.