Flukten fra livsnærheten

Flukten fra livsnærheten

Vi er ikke nødvendigvis nær livet ved å skrive om det eller nærme oss andres smerte som terapeut, hjelper, blogger eller underholder. Det er forskjell på å mene noe om livet og det å leve det.