Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjekt ved UiB om kommunikasjon mellom leger og overgrepsutsatte

Vil du delta i et forskningsprosjekt om kommunikasjon mellom leger og utsatte for overgrep. Les mer under.

Hei, mitt navn er Ellisiv Arnestad. Jeg er legestudent ved universitetet i Bergen, og jeg ønsker å forske på problemstillinger rundt seksuelle overgrep, og hvordan kommunikasjon med overgrepsutsatte kan bedres fra legenes side. Dette blir min 5års oppgave, som er tilsvarende master i medisin. Dersom jeg får høy nok svarprosent, ønsker jeg også å følge videre opp med ytterligere forskning på emnet. Mine veiledere i prosjektet er Dr.Med Birger N.Lærum (1.amanuensis UiB) og Cand. Med Martha Gravelsæter. Begge to er spesialister i pediatri (barnemedisin). 

Problemstilling: Hvordan bør man kommunisere best mulig med personer som har vært/er utsatt for seksuelle overgrep i møte med helsevesenet? 

 

Mål med studien: 

  • Se om det finnes fellesnevnere på hva som gjør at overgrepsutsatte ville følt seg trygge hos legen.
  • Spørre de som har blitt utsatt for overgrep hvordan legen bør respondere på informasjon om overgrep.
  • Generelle råd til leger som skal behandle overgrepsutsatte.
  • Målet er å få studien publisert i ett norsk tidsskrift, vi håper på tidsskrift Tidsskrift for den norske legeforeningen, som leses av de fleste norske leger. når arbeidet er ferdig. 
  • Da det er skuffende lite informasjon om kommunikasjon med overgrepsutsatte er dette en studie som vi mener er av allmenn interesse med tanke på hvor utbredt denne problemstillingen er. 

 

Metode: 

  • Studien blir av en kvalitativ metode, med spørreskjema. Dette besvares via link som vi håper at sentrene kan distribuere på sine hjemmesider og facebooksider. Linken vil være åpen fra og med 18.01.18- 04.02.18. Alle svar vil være fullt anonymiserte, og undersøkelsen er satt opp slik at vi ikke kan se mail, IP adresser eller svar fra enkeltpersoner, kun samlede svar. 
  • Vi oppfordrer til at deres brukere kan gjennomføre spørreskjemaet ved deres sentre ved behov for støtte samtaler i etterkant. Men de står fritt til å besvare undersøkelsen hjemme om de ønsker.
  • Undersøkelsen tar ca 15minutter å gjennomføre, det er hovedsakelig avkrysning, noen steder er det mulig å komme med kommentarer. Kommentarer er kun mulig på steder der de kan komme med forslag til ordlyd for hvordan leger kan spørre om, og respondere på informasjon om at pasienten har blitt utsatt for seksuelle ovvergrep

Utvalg: 

  • Brukere av senter mot incest og seksuelle overgrep, her er målet så mange brukere som mulig. Håpet er 50stk fra ulike sentre. Helst både kvinner og menn. Vi har ingen øvre grense for hvor mange som kan besvare undersøkelsen. 

Link til undersøkelsen