Når relasjonen er god tåler jeg mer

Når relasjonen er god tåler jeg mer

Hvorfor er da psykisk helsevern så redd for at relasjonen skal bli «for god»?

http://rvtssor.no/aktuelt/160/nar-relasjonen-er-god-taler-jeg-mer/

Opp igjennom årene, så har jeg hatt relasjoner med mange hjelpere, noen dårlige, noen gode, og noen veldig gode. Det jeg aldri har opplevd er å ha en relasjon som er for god. Og det undrer meg at jeg opplever gang på gang at noen, og da ofte ledelsen på ulike steder, virker redde for for gode relasjoner.