Ny digital programside og verktøykasse skal styrke traume-arbeidet

Ny digital programside og verktøykasse skal styrke traume-arbeidet

RVTS Øst har utviklet den digitale læringsportalen traumesensitivt.no som tar utgangspunkt i kunnskap om utviklingstraumer. Portalen tilbys alle deltakere på programmer for barnevern og spesialisthelsetjenesten. Nå lanseres også «Verktøykassen. De tre gode hjelperne»: et konkret materiale som kan benyttes i direkte arbeid med traumatiserte barn og unge.