Om BRiS

De ansatte og styret er opptatt av at BRiS skal være et lavterskeltilbud med tjenester og bistand som er tilpasset ulike brukergrupper og hjelpeapparatet rundt dem.

De overgrepsutsatte, samarbeidende fagfolk og politikere skal være trygge på at BRiS gjør en profesjonell jobb med oppgaver både som kompetanse- og støttesenter. Senteret skal ikke gi terapi, men ha en veiledende funksjon i endringsprosesser med hjelp til selvhjelp i fokus. Samtidig skal BRiS ha en viktig rolle i samfunnsdebatten og i det holdningsskapende arbeidet for å redusere skadevirkninger av seksuelle overgrep.

 

BRiS jobber hver eneste dag med å bidra til at mennesker finner tilbake til gleden, og tar kontroll over sitt eget liv.

BRiS er en forkortelse for Buskerudregionens incestsenter, og er et kompetanse og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

BRiS er et lavterskeltilbud - Det betyr at du ikke trenger henvisning for å komme hit. Alt er gratis, og de ansatte har taushetsplikt.

BRiS er et fast statlig tiltak som drives av fagpersoner og kvalifiserte frivillige, med en blanding av mennesker med og uten egenerfaring.

BRiS skal sørge for at incest og seksuelle overgrep ikke ties i hjel. Intensjonen er å gjøre tilværelsen lettere for utsatte og deres pårørende. De som tar kontakt blir møtt med respekt, omsorg og får del i det gode fellesskapet vi har bygget opp rundt senteret.

Mer info samt BRiS´ årsberetninger under bildene.

 

79c870153bc5bf9d6fc0e7cd20778b57.jpg  79c870153bc5bf9d6fc0e7cd20778b57.jpg

Nasjonale føringer

BRiS´årsberetning 2017

BRiS´ årsberetning 2016

BRiS´ årsberetning 2015

BRiS´ årsberetning 2014

BRiS´ årsberetning 2013

BRiS´ årsberetning 2012

BRiS´ årsberetning 2011

BRiS´ årsberetning 2010 

BRiS´ årsberetning 2009

BRiS´ årsberetning 2008

BRiS´ årsberetning 2007