Ellen Haavik


Jeg er aktivitør og kunst- og uttrykksterapeut. Jeg har mange års erfaring innen fysikalsk rehabilitering før jeg utdannet meg til kunst- og uttrykksterapeut. Det var min opplevelse av sammenhengen mellom kropp og psyke, i tillegg å oppdage tegning/maling som redskap innen selvutvikling, som gav meg inspirasjonen til videreutdanningen. På BRiS jobber jeg i en 20% stilling, og er på plass torsdager.
På fritida liker jeg å male. Jeg henter både inspirasjon og helse i turer i skogen og på fjellet.