Frøydis Woldstad

Mobil i kontortid: 908 57 207


Jeg er pedagog med videreutdanning i sos.ped, kroppsøving og KRL. Jeg begynte å jobbe i skolen i 84. Fra høsten 06 jobbet jeg som frivillighets-koordinator i Oppland Røde Kors.På BRiS ble jeg ansatt høsten 08. Her har jeg ansvaret for oppdatering av nettsidene og å reise ut til skoler med undervisningsopplegget vårt ”Hvor går grensen”. Jeg har også samtaler. 
På BRiS er håpet viktig. Vi jobber med løsningsfokuserte samtaler og har fokus på selvbilde, ressurser og styrke. Målet er utvikling og vekst for de som bruker tilbudene. - Det er fantastisk å "sitte på sidelinja" når utvikling skjer og drømmer blir til virkelighet.

Jeg er glad i å lese bøker, gå på ski på vinteren, rusle tur i skauen resten av året og å danse swing.