Hanieh Hobbi Mobarhan


Jeg har studert bachelor i psykologi, har en master i helsevitenskap og tatt videreutdanning i "Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk". Jeg har flere års erfaring innen psykiatrien. I tillegg har jeg erfaring på å møte mennesker i krise. Jeg har jobbet på Betzy krisesenter siden 2009. Jeg søkte på en ledig stilling på BRiS og fikk tilbud på det, noe jeg setter stor pris på.

Å få mulighet til å være med mennesker som har det vanskelig, og jakte på måter å bringe dem bedre i kontakt med sine ressurser og muligheter, er inspirerende og meningsfylt. Jeg har denne muligheten på BRiS.

På fritiden setter jeg pris på å være sammen med familien og venner. I tillegg er jeg glad å reise, lese og bake.