Individuelle samtaler

I en individuell samtale får du snakke med rådgivere som har stor kompetanse på området seksuelle overgrep. Du får snakke med noen som forstår hvilke problemer som kan oppstå og hvilke utfordringer du kan komme til å møte.

Snakk med noen
Bearbeiding nytter. All kunnskap vi har i dag, sier at bearbeiding fører til en bedre livskvalitet.

 

Samtalen
De individuelle samtalene tar utgangspunkt i det ståsted du selv befinner deg på. Vi trenger ikke vite detaljene i historien din. Hva du synes er viktig å fortelle, er opp til deg å bestemme. 
Det er anledning å ta med ledsager i samtalen. Ledsager kan være pårørende (venn, far, mor, osv), eller en person fra andre innstanser ( NAV, BUPA, osv).
 
Hjelp til selvhjelp
Idiologien som benyttes på alle landets støttesentre er i hovedtrekk hjelp til selvhjelp.

Fokuset er på det friske og hva man kan lykkes med, i motsetning til det sykelige og invalidiserende. BRiS vil benytte metodikk hentet fra ressurs- og løsningsorientert kommunikasjon og samhandling. Tenkningen mobiliserer ressurser knyttet til håndtering av traumer, stress og påkjenninger i livet. Vi som er annsatt her kan hjelpe deg med å hente frem dine ressurser, slik at du blir i stand til å ta bedre valg og dermed skape en ny og bedre fremtid.