Lise Klamas


Jeg heter Lise Klamas. Jeg er utdannet sosionom på høyskolen i Lillehammer. Jeg har jobbet på krisesenteret i Drammen siden 2010 og har nå også en 20% stilling på BRiS. Jeg har en tilleggsutdannelse i seksuelle overgrep og ble ferdig med eksamen i desember 2017. På krisesenteret jobber jeg med kvinner, barn og menn, utsatt for vold i nære relasjoner.
Mitt hjerte tilhører barna og det er viktig for meg at hvert enkelt barn blir sett og hørt som det unike mennesket de er. Alle voksne, uansett alder, har et lite barn i hjertet sitt som trenger litt ekstra omsorg, beskyttelse og trygghet. Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg kan være med på å bidra til nettopp dette.

Jeg er gift og har 3 nydelige barn. I fritiden er jeg sammen med min familie. Jeg liker å leser bøker og bake kaker.