Marie Josèe Boily

Mobil i kontortid: 9974 65 630


Jeg er fransktalende fra Canada og kom til Norge for cirka 20 år siden. Jeg har en Bachelorgrad innenfor Sosiologi, en Bachelor i Sosialt arbeid, samt tilleggsutdanning i coaching. Jeg begynte karrieren min i forebygging av vold mot barn og i psykisk helse. Jeg har også jobbet i PU bolig og på kontor for tjenestetildeling. De siste åtte år har jeg jobbet som fagrådgiver på krisesenteret i Drammen. I dag jobber jeg fortsatt som fagrådgiver både på krisesenteret og på BRiS. Jeg har ansvar for kvalitetsarbeid. Det vil si at jeg skal sørge for at det arbeidet vi gjør er i tråd med lovverk og forskrifter samt føringene fra Drammen kommune og Helse, sosial og omsorg. Sammen med de ansatte på BRiS og på krisesenteret jobber jeg for å nå målet om å bli den beste tjenesten for personer utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.