Taushetserklæring

På BRiS kan alle føle seg trygge og snakke om det de måtte ønske. 

Ansatte på BRiS har taushetsplikt. Taushetsbelagte opplysninger kan likevel drøftes innad i BRiS` personalgruppe ved behov og til brukerens beste.

Opplysninger du gir kommer ikke videre uten at du selv ønsker det.
Ved videreføring av opplysninger, må en skriftlig samtykkeerklæring undertegnes av deg. Slik kan du være trygg på at ingen får informasjon uten at du selv forteller det eller vet om det.

Du kan være anonym hvis du ønsker det, regulert ved Forvaltningslovens §13-13f om taushetsplikt.

Hvis du treffer noen av de ansatte utenfor BRiS’ lokaler i Drammen,vil de derfor ikke hilse på deg uten at du hilser først.

Ved fare for liv og helse har vi likevel plikt til å ta kontakt med nødvendig hjelpeinstans.

Ønsker du ytterligere opplysninger, vil du få det når du kontakter oss.