Verdidokument

Dette dokumentet gir en oversikt over mål, strategier og verdigrunnlag for BRiS, Buskerudregionens incestsenter. Dokumentet er "levende", og vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som organisasjonen setter seg i takt med samfunnsutviklingen, med ansattes kompetanseheving, samarbeidspartnernes ønsker og brukergruppens behov.

Verdidokumentet i sin helhelt består av følgende kapitler:

 

Historikk
Definisjoner
Mål
Verdigrunnlag
Strategier
Etiske retninglinjer
Nasjonale føringer

Last ned dokumentet her