Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Statistikken kartlegger aktiviteten ved sentrene. Målet er å analysere og gi informasjon om bruken og driften av sentrene over tid, og bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.