Temadag 2009

”Unge overgripere".
Temadagen 17.03.10.ble støttet av Fylkesmannen i Buskerud.
BRiS mener det er nødvendig å sette fokus på temaet "Unge overgripere". Det er viktig å forstå hva det er som fører til at enkelte unge begår overgrep. Like viktig er det å vite hva man kan gjøre for å forebygge disse overgrepene. Unge overgripere trenger hjelp. 

 

  1. Info fra Merete A. Risan fra BRiS her
  2. Eili Knudsen Ingnes, barnepsykiater og avdelingsoverlege ved Betanien Barne-og Ungdomspsykiatriske Poliklinikk. Prosjektleder for V27, et femårig prosjekt som utreder og kartlegger yngre overgripere i Norge her.
  3. Mimi Strange, psykolog og spesialist i psykoterapi og veiledning. Hun er leder for Janussenteret i København. (Foredraget var omfattende og måtte deles i tre)    Del 1 her  , del 2 her og del 3 her