Temadag 2011

Temadagen 16. mars 2011

”NETTOVERGREP” 
BRiS mener at det er viktig å sette fokus på temaet "Nettovergrep". Vi må anerkjenne barn og unges bruk av sosiale medier, men også være klar over barn og unges sårbarhet og å være på vakt mot de som ønsker å utnytte dette mediet. 
 

  1. Info fra Merete A. Risan fra BRiS her
  2. Kaja Hegg, Redd Barna her
  3. Fredrik Skoglund og Egon Husabø Kvigne, KRIPOS, jobber ved Gruppen Særskilte Objekter. Gruppen forebygger og etterforsker Internettrelaterte overgrep mot barn.
  4. Marit Bergh, seniorrådgiver, Barnehuset. her http://oslo.barnehuset.com/