Temadag 2012

Temadagen 14. mars 2012
Tema var "Ungdomsvoldtekter"
BRiS mener at det er viktig at det er oppmerksomhet på temaet "Ungdomsvoldtekter".Statisikken viser en økning av antall voldtekter i ungdomsmiljøene. For å endre dette er det nødvendig å se på hvilke holdninger vi har til bl. a. seksualitet og rus.

NB. Presentasjonene er revidert og forkortete av foredragsholderne.

  1. Innledning v/BRiS Merete A. Risan her
  2. Fakta fra politiet v/ Anne Bente Kentrsrud og Raymond Thorsen. her
  3. Ungdom og seksualitet v/ psykolog og forsker Svein Mossige her
  4. Overgrepsmottakets erfaringer v/ Anne-Beth Helgeland her her
  5. Når fremtiden blir viktigere enn fortiden v/ psykolog og spesialist i klinisk psykologi Renate Grønvold Bugge her