Temadag 2013

Temadagen 13. mars 2013 

"Seksuelle overgrep på og av barn - avdekking og ansvar"
 

NB. Presentasjonene er revidert og forkortet av foredragsholderne.

  1. Innledning BRiS v/Merete A. Risan her
  2. ”Erfaringer fra arbeid i Danmark med unge krenkere og familier hvor søsken har utsatt hverandre for seksuelle overgrep”. Mimi Strange her

  3. "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle?" Elisabeth Gerhardsen her
  4. "Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling og overgrep" Anne Rønneberg her
  5. "Praktisk erfaring med samarbeid mellom barneverntjenesten og tannhelsetjenesten" Eva R. Krona her

    temadag--salen-til-nett