Ingunn Eidset Åker


Jeg er født og oppvokst på Sunnmøre. Jeg er utdannet sykepleier med erfaring fra forskjellige avdelinger på Bærum Sykehus,  akuttmottak og senere legevakten i Bærum. Jeg utviklet og ledet S.O. mottaket (mottak for seksuelle overgrep) i flere år. Mens jeg arbeidet på legevakten tok jeg spesialutdannelse i psykiatri på Høyskolen i Drammen. Senere ble det utdanning i veiledningspedagogikk. Jeg fikk  tilbud om å delta  i "prosjekt FAM - sammenslåingen av akuttmottak og legevakt" i en to års periode. Da dette var på plass fikk jeg stillingen som avdelingsleder på Asker og Bærum legevakt frem til 2010. Jeg vektla her utvikling av tilbudet og kvalitet i arbeidet. Etter hvert ønsket jeg nye utfordringer og søkte stillingen som daglig leder på krisesenteret i Asker og Bærum. Det har vært en flott periode på krisesenteret, over 6 år med utfordringer, gleder og masse arbeid.
Jeg har nå valgt å forlate stillingen og ta imot utfordringen som leder av BRiS og Betzy i Drammen kommune. Jeg ser frem til nye utfordringer og nye kolleger og fikk godt inntrykk på besøk 22. juni. Jeg vet jeg har mye å lære og er ydmyk som leder i en ny kommune med nytt nettverk. Det er viktig for meg at vi får på plass et godt samarbeid i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Et samarbeid på tvers av etater og virksomheter i tråd med nasjonale føringer og lovverk. Tilbudet til brukere skal kvalitetsikres og videreutvikles, og vi er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes.