Tro på meg

Tro på meg

Dikt av Björg Thorhallsdottir . Hentet med tillatelse fra "Lykkehaven". www.lykkehaven.no

 ©Björg Thorhallsdottir